Каргил в България

Каргил стъпи със своя собствена фирма на българския пазар през 2006 г. Централният ни офис в София се занимава с търговия със зърно и маслодайни култури и е първият за страната. Той предоставя също широк спектър от продукти и услуги, които целят да помогнат на фермерите да се справят с ценовата нестабилност и да им осигурят достъп до качествени вложения за земеделското стопанство (семена, препарати за растителна защита, торове) и технологии, с които да подобрят добивите и качеството на реколтата си. Каргил предлага на земеделските производители агрономически съвети и полезна пазарна информация, съобразена с тяхните индивидуални нужди, както и персонализирани маркетингови решения.

През 2013 г. отворихме втори офис във Варна, който извършва дейности, свързани с морски транспорт. Нашият екип там оперира дейността на плавателни съдове и чартъри за Каргил в глобален мащаб, координира посещенията в пристанищата, техническото снабдяване и агентство, като използва богатите си технически познания за оптимизиране на работата по тези направления.

В края на 2013 г. Каргил разработи нова стратегия за вътрешнофирмени услуги и предприе отварянето на редица регионални центрове, които да подпомагат бизнеса на компанията в отделните региони. София беше определена като място за осъществяване на финансово и управленско счетоводство, генериране на финансови отчети за вътрешни и външни нужди, данъчно и митническо отчитане, както и развитие на стратегии и политики, които са свързани с тези процеси за офисите ни в Европа, Близкия Изток и Африка.

В момента в офисите на Каргил в София и Варна работят над 130 служители.

.