Обществена ангажираност

Каргил спомага за изграждането на жизнени и стабилни общества, в които да живеем и работим, като подпомага различни програми, предлагащи дългосрочни решения на обществените проблеми, ангажира своите служители и използва техните умения и предлага възможности за сътрудничество. Ние влагаме 2% от общата ни консолидирана печалба преди данъци, базирана на средни показатели през последните три години, в програми, насочени към подобряване на храненето и здравето, образованието и опазването на околната среда. Благотворителните инициативи на Каргил в 57 страни по света за финансовата 2012 г. възлизат на 69.9 милиона щатски долара. Заедно, нашите служители, подразделения и партньорите ни – всички ние създаваме положителни, осезаеми подобрения в нашите обществата.

  • Ние подкрепяме решения, насочени към борбата с глада, повишаване достъпа до здравна просвета в развиващите се страни и подобряване на храненето при младежта и качеството на живот.
  • Ние участваме в програми, които повишават достъпа до образование на деца от неравностойни семейства в районите, където Каргил има присъствие, и организираме обучения и образователни програми в областта на науката, технологиите и инженерството.
  • Ние подкрепяме проекти, които насърчават разпространението на устойчиви земеделски практики, извършваме просветителска дейност по въпросите на опазване на околната среда, защитата и повишаване на достъпа до водните ресурси.
  • Ние участваме в обществения живот. Нашите служители даряват хиляди часове доброволен труд и организират благотворителни инициативи със значимост на местно ниво.
.