Безопасност на храните

Rural development child returns to schoolЗа безопасност на храните можем да говорим, когато хората имат достъп до безвредна и питателна храна, способстваща за един активен и здравословен начин на живот. Приносът на Каргил относно безопасността на храните се изразява в осигуряване на питателни хранителни продукти, съобразени с принципите на здравословно хранене. Всяка година ние помагаме на милиони фермери да повишат добивите си трайно, да достигнат до повече пазари и да получат справедливи цени, като подобрят стандарта си на живот. Ние си сътрудничим с нашите партньори от правителствения и частния сектор, за да открием дългосрочни решения за справяне с глада и осигуряване на населението на безопасна, питателна и достъпна храна. През последните 5 години Каргил е инвестирал повече от 55 милиона щатски долара в проекти за борба с глада и подобряване начина на хранене по целия свят чрез партньорство с различни глобални, национални и местни организации.

  • Ние се ангажираме да помагаме в осигуряването на хранителни продукти за нарастващото световно население, като едновременно с това опазваме планетата си и осъществяваме целта на Каргил да бъде световен лидер в осигуряването на храна за хората.  
  • Ние помагаме на фермерите да повишат продуктивността си и да увеличат доходите си, като се отнасят отговорно към земята. Ние разработваме по- ефективни методи за придвижване на запасите от райони с излишък към такива с дефицит.  
  • Ние способстваме достъпа до храни, подобряваме начина на хранене и се стремим към активно партньорство с държавни, частни и организации с нестопанска цел по проекти за борба с глада по света.  
  • Ние се застъпваме за политики, които насърчават отворената търговия, основана на доверие, ефективни местни пазари, сигурни мрежи за производители и потребители, и отстраняване на пречките пред инвестициите в селското стопанство.
.