.

Корпоративна отговорност

Още от основаването си през 1865, бизнесът на Каргил е съграден върху максимата „нашата дума е нашият залог“. Днес, като многопрофилна световна компания, ние оставаме верни на убежденията си за доверие и уважение, които са в основата на нашия бизнес. Ние развиваме дейността си коректно и почтено. Ангажирани сме да се грижим за храната на хората по един отговорен начин, като намаляваме вредните въздействия върху околната среда и подобряваме условията, в които живеем и работим. Ние сме се посветили на целта си да бъдем световен лидер в грижата за храната на хората и работим отговорно в областта на земеделието, хранителната и промишлената индустрия, финансовите пазари.

Светът е изправен пред сложни предизвикателства. Широкият обхват на нашите дейности ни позволява да имаме възможно най-пълен поглед върху пазара – и с тази широка перспектива идва отговорността на нашата компания. Ние сме ангажирани в производството на хранителни продукти за нарастващото население на Земята, опазвайки планетата. Ние непрекъснато търсим нови начини да помагаме на фермерите за стабилно увеличаване на реколтата и да разработваме по-ефективни методи за разпределяне на запасите от периоди и райони с излишък към такива с дефицит. Ние знаем, че благодарение на таланта и отдадеността на нашите служители, можем да отговорим на предизвикателството да се осигури достъп на всички хора до безопасна и питателна храна.

Ние се фокусираме върху посрещането на ежедневните потребности без да се накърняват възможностите на планетата да служи и на бъдещите поколения. Интересите на Каргил не се ограничават само до нашите дейности, насочени към доставчици, партньори и други заинтересовани страни в нашите вериги за доставка. Надеждната верига се основава на принципите на уважение към хората и човешките права, производството на безопасна и полезна храна, хуманното отношение към животните, насърчаване на най-добрите и екологично безопасни селскостопански практики, намаляване вредното въздействие върху околната среда, както и защита на планетата и опазване на оскъдните природни ресурси. За да постигнем това, ни е необходимо сътрудничество с всички заинтересовани страни в развитите и развиващите се пазари. Ние се стремим към забележим напредък в справянето с проблемите на нашите вериги за доставка, както и да оказваме положително влияние в целия процес.

Ние знаем, че възможностите за израстване и развитие на компанията зависят от начина, по който ние се отнасяме към хората, как подпомагаме развитието на районите, в които работим и как обслужваме клиентите си. Благодарение на усилията на нашите служители, Каргил ще се разраства и развива отговорно със стремеж да задоволи потребностите на разнообразното, нарастващо и взаимосвързано население на планетата.

.
.