Местни инициативи

Стремежът на Каргил е да бъде отговорен гражданин в районите, в които работим. Мисията на компанията ни е да ангажираме всички наши служители да се включват активно в различни инициативи в подкрепа на местните общности, опазването на планетата и изчерпващите се природни ресурси и въвеждането на устойчиви земеделски практики.

Каргил напълно осъзнава своята социална отговорност към местните общности и активно подкрепя благотворителни и спонсорски проекти, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората във всички райони с наше присъствие по целия свят. Основен фокус за нас са децата, образованието и опазването на околната среда.

Нашите проекти в България

.