.

Семена, препарати за растителна защита и торове

През 2012 г. започнахме да работим директно с българските земеделски производители. Предложихме им по-широк пакет от услуги, включително избор на семена, торове и препарати за растителна защита от водещи производители; агрономически съвети и полезна пазарна информация; предоставяне на добри маркетингови решения за тяхната селскостопанска продукция.
Ние имаме отлично партньорство с доставчиците на продукти за земеделието – известни фирми, които са водещи в бранша. Това партньорство ни позволява да предлагаме широка гама от качествени вложения, които да доведат до нарастване на добивите и качеството на продукцията.

Независимо какви култури отглеждате, ние предлагаме решения, които могат да задоволят потребностите на зърнопроизводителите в страната. Когато си сътрудничите с Каргил, вие получавате:

  • Възможност да купувате продуктите с плащане при жътва; 
  • Конкурентни финансови решения с плащане при жътва, които да оптимизират паричния поток през годината; 
  • Възможност за доставка на продуктите директно до вашето стопанство, благодарение на нашата добра логистика;
  • Агрономически съвети, прозрачност и атрактивна търговска политика, в основата на която са вашите нужди - от избора на най-подходящия продукт до реализиране на произведената продукция.

Нашите услуги са създадени, за да могат зърнопроизводителите да разработят това, което имат, да планират нуждите си и да увеличат потенциала на стопанството си, защото знаем, че нашият успех зависи от уменията на фермерите да развиват преуспяващ бизнес.

.
.