.

Търговия със зърно

Още от началото на дейността си в България през 2006 г., Каргил заема едно от водещите места сред местните търговци и износители на зърно и маслодайни култури. Нашият Търговски отдел се намира в централния ни офис в София и е част от Европейската верига на Каргил за земеделски доставки /Cargill Grain and Oilseeds Supply Chain Europe/ – най-големият търговец на маслодайни култури и един от основните износители на зърно в Европа. Нашите усилия са насочени към задоволяване нуждите на клиентите ни и благодарение на нашият опит и сътрудничеството ни с другите клонове на Каргил по целия свят, можем да бъдем предпочитан партньор на българските фермери, като се стремим да им предлагаме най-добрите решения за техния бизнес. 

  • Ние купуваме директно от фермерите основните земеделски продукти (зърно и маслодайни култури): пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица.
  • Ние предлагаме на фермерите реализация на техните земеделски продукти чрез търговия, както на вътрешния пазар – на преработвателната промишленост, така и на международния пазар – на места, където има дефицит. 
  • Ние предлагаме бързина, точност и експедитивност при закупуването на земеделска продукция и извършването на плащания.

Нашата уникалната способност да подпомагаме реализацията на целите на фермерите води до успешни сътрудничества със земеделските производители в цялата страна. Каргил постоянно и активно използва глобалната си мрежа, за да проучва световния пазар за българските земеделски продукти.

.
.