.

Продукти и услуги

Ние търгуваме с разнообразни земеделски продукти и предлагаме на нашите клиенти в България, както и за вътрешнофирмени нужди на Каргил, услуги в следните пазарни сегменти:

.
.