skip to main content

Диелектрични флуиди Envirotemp™

Изберете диелектрични флуиди Envirotemp™ на основата на естествени и синтетични естери за вашите силови и разпределителни трансформатори, за да подобрите надеждността на мрежата и пожарната безопасност, да намалите въздействието върху околната среда и да увеличите икономическата ефективност

Като световно признат експерт в областта на естерните флуиди и управлението на глобалната верига на доставките, Cargill доставя диелектрични флуиди Envirotemp™ FR3™ на основата на естествени естери и Envirotemp 200 на основата на синтетични естери на електрически компании, промишлени клиенти и производители на трансформатори по целия свят.

Свържете се с нас или посетете envirtempfluids.com  за повече информация

С внедряването на флуида FR3™ компаниите могат:

  • Да подобрят характеристиките на трансформатора с по-малки трансформатори с повишена ефективност
  • Да подобрят пожарната безопасност (температурата на възпламеняване и самозапалване на флуида FR3 е два пъти по-висока от тази на минералните масла)
  • Да удължат живота на изолацията на трансформатора (5–8 пъти по-дълъг в сравнение с минералните масла)
  • Да увеличат допустимото натоварване (до 20 % повече с флуида FR3 с високи температурни характеристики)
  • Да намалят своето въздействие върху околната среда, защото флуидът FR3 е биоразградим, не токсичен и въглеродно неутрален
     

Нашите продукти с диелектрични флуиди Envirotemp™

Shared FR3 Logo Preview

Флуид Envirotemp™ FR3™

Флуидът Envirotemp FR3 на основата на естествени естери е биоразградим и въглеродно неутрален. Той може да спомогне за подобряване на надеждността и устойчивостта на мрежата, като удължи живота на изолацията, увеличи допустимото натоварване и подобри пожарната безопасност, като същевременно намали въздействието върху околната среда.

Още

Shared 200 Logo Preview

Флуид Envirotemp™ 200

Флуидът Envirotemp™ 200 е по-малко запалима, диелектрична течност на основата на синтетичен естер, която е идеална за дишащи трансформатори (както нови, така и пълнени). В сравнение с минералните масла той осигурява по-добра пожарна безопасност, по-добра защита на околната среда и повишена допустима влажност.

Още

Открийте как тези иновативни масла за трансформатори могат да подобрят вашите силови и разпределителни системи.

Научете повече