skip to main content

Екологическа Yстойчивост

Изхранване на нашия свят, защита на нашата планета и обогатяване на нашите общности.

Като се опираме на нашите ръководни принципи, ние приемаме широк диапазон от подходи, за да запазим силна хранителната и земеделската система. Следното е основополагащо за начина на работа на Cargill в целия свят:

  • Демонстриране на почтеност, етика и прозрачност
  • Работа с екологически устойчиви вериги за доставки
  • Защита на човешките права
  • Развитие на приобщаването и разнообразието
  • Гарантиране безопасността на хората, животните и нашата хранителна система

Научете повече за нашите приоритети и партньори (Cargill.com).

Изхранване на нашия свят

Подобряване на хранителната и продоволствената сигурност, развитие на иновациите в хранителната система и укрепване на поминъка на фермерите

Защита на нашата планета

Подобряване на използването на земята, намиране на решения за климата и защита на водните ресурси

Обогатяване на нашите общности

Укрепване на икономическото и общественото развитие и оказване на трайно въздействие чрез наемане на служители