skip to main content

Екологична устойчивост

В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим.

Изхранване на нашия свят

Подобряване на хранителната и продоволствената сигурност, развитие на иновациите в хранителната система и укрепване на поминъка на фермерите

Защита на нашата планета

Подобряване на използването на земята, намиране на решения за климата и защита на водните ресурси

Обогатяване на нашите общности

Укрепване на икономическото и общественото развитие и оказване на трайно въздействие чрез наемане на служители