skip to main content

Устойчивост

Нашата цел е да имаме най-устойчивите вериги за доставка на храни в света

От малките семейни ферми до световните транспортни линии, Cargill работи всеки ден, за да прилага нови устойчиви практики за намаляване на въздействието ни върху планетата и за защита на населението.

През дългата ни история сме виждали как селското стопанство е част от решението на най-неотложните предизвикателства пред света. Знаем, че трябва да адресираме климатичните промени и да опазим водата и горите, като същевременно отговорим на нарастващото търсене на хранителни продукти. Това са сложни предизвикателства, но ние сме преодолели много препятствия, за да запазим устойчивостта на нашата хранителна система, и ще продължим. Ние се чувстваме отговорни за опазването на планетата и нейните обитатели, за да осигурим по-чисто и по-безопасно бъдеще за идните поколения.

Нашите приоритети

Определихме приоритети, които вземат предвид разнообразните екологични, социални и икономически въздействия на нашия бизнес. Все пак осъзнаваме, че никоя компания не може да се справи с тези предизвикателства сама. Вярваме, че чрез свързаност и сътрудничество с фермерите, нашите клиенти и глобалните и местните общности нашата хранителна система ще остане издръжлива.