skip to main content

Защо да изберете Cargill

Растеж в кариерата и извън нея

Присъединете се към нашия екип – ще почувствате, че възможностите са безкрайни. Нашият разностранен бизнес обхваща широка гама от производства, географски точки и отрасли. Без значение какво искате да постигнете, в Cargill ще намерите начин да го направите.

Целите и средата в Cargill повишават, активират и поддържат Вашите амбиции и очаквания. Заедно те създават отговорния и етичен бизнес, който прави Cargill това, което е днес. Научете повече за всичко, което ни прави това, което сме, и как тези качества могат да Ви предложат възможности и опит, за да израснете – като личност и в професионален план.

Нашето глобално разпростиране

Поради нашето разпростиране по целия свят можете да постигнете широкообхватно влияние и да направите глобални връзки с други служители на Cargill

Всеки в Cargill има глобална отговорност, но всички ние имаме и глобално влияние, тъй като идеите, продуктите и услугите, които споделяме и предоставяме на местно ниво, се докосват до живота на хората по всички краища на света. Ето защо ние поощряваме култура, която приема различията у нашите служители, доставчици и в нашите общности.

Ние продължаваме да се разрастваме в световен мащаб и нашите различия – от нашите културни и работни навици до стила на комуникация и личните предпочитания – стават все по-важни за нашата бизнес стратегия. Вашите уникални таланти, перспективи и житейски опит са изключително важни за нашия успех.

Етика и ценности

Начинът, по който успяваме, за нас е също толкова важен, колкото и самото успяване

Всички ние споделяме загрижен подход и проявяваме уважение и отговорност. Нашите ценности са отличителна черта – те са част от историята ни и са втъкани в корпоративната ни философия.

Ръководни принципи

Ръководните принципи на Cargill са основата на нашата визия и изразяват нашите споделени етични ценности и очаквания. Накратко по-долу предоставяме принципите, които съставят кодекса ни за поведение.

 • Ние спазваме законите.
 • Ние извършваме дейността си почтено.
 • Ние водим точна и честна документация.
 • Ние изпълняваме своите делови задължения.
 • Ние се отнасяме към хората с достойнство и уважение.
 • Ние опазваме информацията, активите и интересите на Cargill.
 • Ние се ангажираме да бъдем отговорни граждани на света.

Лично развитие

Личният растеж чрез развитието на нови умения, познания и възможности е задължителен за успеха на Cargill

Ние ще Ви предоставим инструменти, възможности и култура, която цени и поддържа растежа на служителя. За да се възползвате от възможностите обаче, трябва да започнете с осъзнаване на отговорността си за силата на Вашата мрежа и план на развитие.

Нашият подход

 • Нашите служители носят отговорността за собственото си обучение, кариера и демонстрират поведение, което дава високопродуктивен резултат.
 • Нашите ръководители носят отговорността за предоставянето на искрени отзиви на служителите относно тяхната продуктивност и възможностите за бизнес и развитие, за разширяването на перспективата и за изпълняването на поддържаща роля.
 • Нашата организация – съвместно със служителите – предоставя доверието, свободата и отговорността за просперитета и процъфтяването на отделните хора.

Възможности за развитие

Възможностите за развитие започват от редовното обучение в класната стая, е-обучението и коучинга и продължават през обучение на място и участие в ресурсни групи на служители. Ето един общ преглед по-долу:

 • E-обучение: нашите служители имат достъп до вътрешно онлайн хранилище с възможности за обучение. Курсовете включват комуникация, управление на конфликтите, емоционална интелигентност, управление на времето и много други неща.
 • Ресурсни групи на служители: ресурсните групи на служители помагат да се изгради осъзнаване, разбиране и взаимно уважение сред колегите и Ви предлагат възможност за по-нататъшно развитие, като Ви предоставят възможността да:
  • Поемете ръководна роля и да усвоите умения за изграждане на кариера
  • Работите в мрежа с висшето ръководство
  • Създавате промяна и да споделяте опита си
 • Академии за обучение: академиите за обучение имат определена учебна програма за очни и онлайн занятия, които покриват специфични области на кариерата, като например търговия и маркетинг.
 • Обучение по ръководни способности: Cargill предлага много възможности за развитие, за да развиете ръководни способности: коучинг, ораторско изкуство, изграждане на ефективни връзки, работа с хора и други.

Способност да се допринася

С идеи, енергия и способности за изграждане на ефективни глобални взаимоотношения

можете да дадете траен принос

Всяка година наши служители и пенсионери по целия свят отделят над 100 000 часа от времето си и уменията си за доброволен труд. Нашите хора поддържат благотворителните ни усилия, съответстващи на нашата цел да се помага за изграждането на устойчиви общества, в които да живеем и работим.

Заедно и поотделно ние изграждаме училища и домове, наставляваме и обучаваме младите, образоваме фермерите, почистваме бреговете, храним гладните и поддържаме икономическото развитие. Служители и пенсионери полагат доброволен труд на индивидуална основа с техните колеги в колективни дейности и чрез Местните съвети за безопасност на Cargill.

Чрез над 300 ръководени от служители Местни съвети за безопасност на Cargill по целия свят нашите служители полагат хиляди часове доброволен труд и милиони благотворителни приноси, които имат местно значение.
 

Хора от голям мащаб

Като работите с някои от най-добрите хора в съответната област, Вие ставате един от тях

Cargill е пълен с изключителни хора. Някои работят в лабораториите, на полето или в кухнята. Други носят каски, обработват данни, сключват сделки, изучават патенти и изобретяват нови продукти. Някои търсят нови начини да подобрят храните, които ядете. Други създават управление на рисковете, енергията и промишлените решения. Няма значение къде се намирате в семейството на Cargill – Вие ще намерите хора със страст, готови да споделят знанието и опита си.

Ние разработваме и насърчаваме култура на уважение, за да се учим едни от други, постигайки повече заедно, отколкото бихме могли сами

Сърцето на ръководните умения

Определихме ключовите способности и качества, наречени сърцето на ръководните умения, които търсим, развиваме и очакваме от нашите хора. Тези качества са основни за изграждане на доверие, увеличаване на ангажимента на служителите и допринасяне за устойчиви резултати:

 • Професионална етика: важно е ръководителите да са честни, да заслужават доверие и да признават грешките си.
 • Убеждение: с ръководните умения идва и силната визия, която вдъхновява останалите да се сплотяват около лидера и да предприемат нужните действия.
 • Смелост: нашите ръководители могат да рискуват. Те смело се изправят срещу бедите, нарушават статуквото и подкрепят новите гледни точки.

Споделена гордост

Да си горд с Cargill означава всички ние да се гордеем с това, което правим

Има дълбоко залегнало чувство на гордост в Cargill – за нашата роля в света и широтата на нашето влияние като бизнес. Знаем, че нашето влияние върху света започва с нашите действия като личности.

Нашата визия

Нашата визия цели да обедини, да предизвика и да вдъхнови всичко, което правим. Като възприемаме и работим по следните идеи, ние правим така, че Cargill да постигне визията си за бъдещето.

 • Нашата цел е да бъдем световен лидер в изхранването на хората.
 • Нашата мисия е да създаваме отличителна стойност.
 • Нашият принцип на работа е да заслужим доверието Ви, да бъдем съзидателни и предприемчиви.
 • Нашите работни показатели са: ангажирани служители, удовлетворени клиенти, по-богати общности и рентабилен растеж.

Глобално включване и разнообразие

.В Cargill всеки е от значение и всеки е ценен