skip to main content

Каргил в България

На множество различни пазари и в много различни браншове ние работим всеки ден, за да спомогнем за процъфтяването на света.

Работим с фермери, производители, търговци на дребно, правителства и други организации, за да изпълним целта си да изхранваме света по безопасен, отговорен и устойчив начин. Заедно създаваме ефективност, разработваме иновации и спомагаме за процъфтяването на общностите.

Каргил в България

Първото дружество на Cargill в България - Cargill Agricultural Supply Chain EMEA, е основано през 2006 г. с централен офис в София и е в основата на бизнеса на компанията. Занимава се предимно с търговия със зърнени и маслодайни култури. Основният фокус е насочен към обслужването на клиентите и съобразяване с индивидуалните им потребности, сегментиране нивото на обслужване според каналите за осъществяване на нови дейности и стремеж към това Каргил да бъде доверен партньор за клиенти и доставчици. 

През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове. Екипът ни координира дейността на плавателни съдове и чартъри за Cargill в глобален мащаб, както и посещенията в пристанищата, техническото снабдяване и агентство, като използва богатите си технически познания за оптимизиране на работата по тези направления.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 900 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

В момента в офисите на Cargill в България работят над 1000 служители.

At A Glance

За компанията

Кратко представяне на Cargill с финансово резюме.

Company Overview

Общ преглед на компанията

Cargill предоставя хранителни, селскостопански, финансови и промишлени продукти и услуги на целия свят.

History

Нашата история

Интерактивна хронология.

Корпоративен годишен отчет

Shared Annual Report Preview

Нашият корпоративен годишен отчет съчетава финансовите резултати и корпоративната ни отговорност по начин, който отразява вниманието, което отделяме на целите и на рентабилността. (Налично само на английски език)

Още

Ангажименти към общността

Community Engagement

Cargill инвестира в местните общности чрез развитие на икономиката, партньорство и предоставяне на комбинирани с доброволен труд усилия на нашите служители.