Каргил в България

На множество различни пазари и в много различни браншове ние работим всеки ден, за да спомогнем за процъфтяването на света.

Работим с фермери, производители, търговци на дребно, правителства и други организации, за да изпълним целта си да изхранваме света по безопасен, отговорен и устойчив начин. Заедно създаваме ефективност, разработваме иновации и спомагаме за процъфтяването на общностите.

Каргил в България

Първото дружество на Каргил в България е основано през 2006 г. с централен офис в  София. Cargill Agricultural Supply Chain EMEA е в основата на бизнеса на Каргил и се занимава с широк спектър от продукти и услуги, търговия със зърнени и маслодайни култури. Основният фокус е насочен към обслужването на клиентите и съобразяване с индивидуалните им потребности, сегментиране нивото на обслужване според каналите за осъществяване на нови дейности и стремеж към това Каргил да бъде доверен партньор за клиенти и доставчици. 

През 2013 г. отворихме втори офис във Варна, който извършва дейности, свързани с морски транспорт. Нашият екип там оперира дейността на плавателни съдове и чартъри за Каргил в глобален мащаб, координира посещенията в пристанищата, техническото снабдяване и агентство, като използва богатите си технически познания за оптимизиране на работата по тези направления.

Януари 2014 г. Каргил разработи нова стратегия за вътрешнофирмени услуги, предвиждаща откриването на редица центрове, които да подпомагат бизнеса на компанията в отделните региони. София беше избрана за Център за споделени бизнес услуги на Каргил за офисите ни в Европа, Близкия Изток и Африка, предоставяйки услуги в сферата на финансите, транспорт и логистика, снабдяване, поръчки и доставки, както и човешки ресурси.

В момента в офисите на Каргил в София и Варна работят над 800 служители.

At A Glance

За компанията

Кратко представяне на Cargill с финансово резюме.

Company Overview

Общ преглед на компанията

Cargill предоставя хранителни, селскостопански, финансови и промишлени продукти и услуги на целия свят.

History

Нашата история

Интерактивна хронология.

Корпоративен годишен отчет

Shared Annual Report Preview

Нашият корпоративен годишен отчет съчетава финансовите резултати и корпоративната ни отговорност по начин, който отразява вниманието, което отделяме на целите и на рентабилността. (Налично само на английски език)

Още

Ангажименти към общността

Community Engagement

Cargill инвестира в местните общности чрез развитие на икономиката, партньорство и предоставяне на комбинирани с доброволен труд усилия на нашите служители.

Още