skip to main content

Морски транспорт Cargill

В хода на историята ни дейността с океански транспорт на Cargill е достигнала до високо експертно ниво в ефективното транспортиране на стоки в насипно състояние, както и крайни продукти, между континенти и държави. На клиентите си, които търсят оперативна рентабилност, управление на нестабилността, намаляване на разходите и сигурен транспорт на стоки, ние предлагаме експертността и очакваното качество, които сме развили, за да поддържаме глобалната си дейност.

Оперираме с чартърен флот от над 600 плавателни съда – от кораби за насипни товари до крайбрежни кораби и танкери. Всеки курс се управлява от специален логистичен екип с местоположения по целия свят. Оптимизираме ефективността на нашите съдове с помощта на опита и експертността на глобалния ни оперативен състав, които се подпомагат допълнително от собствена информационна система за плавателни съдове. Днес 98 процента от флота за сух насипен товар на Cargill е с оценка от RightShip за съответствие с едно от петте най-високи нива на ефективност.

Вижте повече