skip to main content

Продукти и услуги

Земеделие

Услуги за създаване, обработка, маркетинг и дистрибуция

Биоиндустриални

Природни химични вещества за увеличаване на производителността и рентабилността на промишлени приложения

Храни и Напитки

Съставки, ресурси и опит за създаване на успешни хранителни продукти и напитки
 

Морски транспорт

Доставка на сухи насипни товари и услуги с добавена стойност за управление на нестабилността
 

Красота и лична хигиена

Естествени суровини, природни съставки и иновативни услуги за продукти за лична хигиена

Фармацевтични

Природоестествени помощни вещества и активни съставки за гама от фармацевтични продукти

Управление на риска

Персонализирани решения за хеджиране с цел намаляване на рисковете и несигурността в повече от 100 стоки и валути