skip to main content

Новият изпълнителен директор на Cargill в България: Ева Елгес

October 20, 2019

Ева Елгес е новият изпълнителен директор на Cargill в България и оперативен директор на Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София – Cargill Business Services Sofia, като също така ръководи най-голямата функция в центъра - „Финанси“, която обслужва финансовите дейности на компанията в Европа, Средния Изток, Африка и Русия.

Ева се присъединява към Cargill през 2018 г., с над 20 години опит в сферата на счетоводството, като през последните 10 от тях е заемала позиции във финансовата дейност на интернационални компании като Interbrew, Bosch automotive, Bombardier railway.

Ева е от немски и унгарски произход и е омъжена е за румънец. Със семейството си решават да се преместят в Българя, за да може тя да се присъедини към екипа на Cargill. Един от най-любимите цитати на Ева гласи, че „Със страст можеш да постигнеш всичко“.