skip to main content

Cargill България е сред наградените в конкурса за корпоративна и социална отговорност на Министерството на труда и социалната политика

January 10, 2023

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) връчи за втори път годишните награди в областта на корпоративната социална отговорност за 2022 г. С призовете бяха отличени добрите практики на социално отговорния мениджмънт на компании от частния и публичния сектор, структури от публичната администрация и научните среди, които благоприятстват развитието на служителите, околната среда и обществото. 

Cargill беше награден в категория „Общество“, насочени към повишаване качеството на живот, връчиха заместник-министър Наталия Ефремова и председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев. „Връчваме награди на все по-големи, мултинационални компании със сериозен бизнес в България, които работят изключително успешно. Те имат силна стратегия за корпоративна социална отговорност“

Повече информация можете да намерите тук. https://www.mlsp.government.bg/mtsp-vrchi-godishnite-nagradi-za-korporativna-sotsialna-otgovornost