skip to main content

Cargill България спечели наградата за най-добър Employer Branding

September 07, 2021

Cargill България спачели наградата за най-добра рекламна кампания за Employer Branding в условия на глобална пандемия, според b2b Media! 

Cargill е признат за своята RTR (Record to Report) кампания за наемане на кадри през LinkedIn, която подкрепи усилията на HR екипа да ангажира аудитория от финансови специалисти и да привлече 45 нови експерти в екипа на Cargill.